Kort fakta

MÖTESLOKALER
8 st konferensrum och 3 st salonger för mer avslappnade möten
HOTELLRUM
45 st hotellrum och 86 st bäddar
BYGGNADER
Konferensrummen finner ni i Solbacka Krog, Villa Solbacka samt i slottet. Områdeskarta finner ni här >>

Mötesmodeller

På Görvälns Slott finns det gott om fina utrymmen både för konventionella och mer okonventionella mötesformer. Vår slottspark och Görvälns Naturreservat är som gjort för gående möten när vädret tillåter. I våra salonger finns sittgrupper i rokokostil för mer avslappnade mötesformer. Och självklart finns det gratis wifi i alla våra byggnader för möten via digitala hjälpmedel. Välkommen att prova på ett annorlunda möte på Görvälns Slott.

Walk and Talk
Testa en promenad i slottsparken eller i Görvälns Naturreservat. Kanske finns utrymme också att stanna till en stund på vår Ångbåtsbrygga.

• Lämpar sig för upp till 30 personer
• Promenera och tänk kreativt
• Beslutsfattande och säkerställning av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 2,5 – 3 timmars promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut
• Delegera beslut
• Dokumentation och uppföljning
Svårighetsgrad: 1 av 5

Navigator
Här används en särskilt mötesstruktur, Navigatormodellen. Läs mer om Navigatormodellen här >>

• Skapa närvaro hos deltagarna
• Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
• Skapa struktur och kvalité för mötet
• Avsikt med mötet
• Agenda till mötet
• Arbetsform under mötet
• Sammanfatta
• Slutsats
Svårighetsgrad 2 av 5

Idéverkstad
Vid stora grupper och långa dagar kan det vara lämpligt att bryta upp schemat med övningar i mindre grupp. På det sättet säkrar man engagemang och aktivt deltagande från alla deltagare. När ni bokar ert konferensrum så kan ni boka in ytterligare grupprum för idéverkstäder eller workshops för detta. Eller, om inte avskildhet är ett krav, så utnyttjar ni utemiljön eller lediga platser i någon av våra salonger.

• Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
• Utveckla relationer och gruppdynamik
• Skapa engagemang
• Bolla frågor
• Innan mötet formulera huvudfrågor max 3 frågor
• Dela in deltagarna per huvudfråga
• Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga
• Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
• Rösta på de bästa förslagen
• Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
• Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats
Svårighetsgrad 3 av 5

Uppkopplade
Alla våra byggnader har gratis wifi och det finns många mindre utrymmen att slå sig ned och koppla upp sig mot andra möten. I många av våra rum finns en mindre arbetsplats , för övernattande gäster, och i vissa rum finns även en lite soffgrupp som kan användas för den här typen av möten.

• Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
• Ifrågasätter närvaromyten
• Värdefullt vid både stora och små möten
• Många möjligheter
• Förbered infrastrukturen
• Förbered dig på kulturellt motstånd
• Öva upp simultanförmågan
• Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
• Analysera erfarenheterna före, under och efter
Svårighetsgrad: 3 av 5

Strategi
Ett riktigt miljöombyte till en plats med lugn och ro ger bra förutsättningar att ta fram helikopterperspektivet på verksamheter. På Görväln kan ni även boka ett Chambre Separée så ni har övernattning och konferenslokaler i samma byggnad. Perfekt för VIP-möten och möten av mer känslig karaktär. Se mer under våra särskilda mötespaket för särskilt viktiga möten.

• Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
• En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
• Nulägesbeskrivning
• Mötesstrategi
• Handlingsplan
• Ekonomisk kalkyl
• Utvärdering
Svårighetsgrad 4 av 5