Vi är medlem i Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och
organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det
personliga mötet.

Att Görväln Slott är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig
som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt
Svenska Mötens klassificeringssystem. Vi är helt enkelt proffs på att
guida dig till bättre möten!

Görväln Slott äger Svenska Möten tillsammans
med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige.
Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar
i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Sigillet här nedan finns bara på anläggningar som är utvalda av Svenska Möten.